واتساپ

021-26415061 پشتیبانی مشتری

نمایش 1–17 از 17 نتیجه

فيله مرغ فارسي

گوشت سفید

17500 تومان 17500 تومان

فيله مرغ فارسي

فيله مزه دارشده

گوشت سفید

86000 تومان 86000 تومان

فيله مزه دارشده

فيله مرغ

گوشت سفید

75000 تومان 75000 تومان

فيله مرغ

شنيسل ران

گوشت سفید

79000 تومان 79000 تومان

شنيسل ران

شنيسل سينه

گوشت سفید

81000 تومان 81000 تومان

شنيسل سينه

جوجه کباب (سينه)

گوشت سفید

88000 تومان 88000 تومان

جوجه کباب (سينه)

مرغ 900گرمي

گوشت سفید

29500 تومان 29500 تومان

مرغ 900گرمي

مغز ران مرغ

گوشت سفید

70000 تومان 70000 تومان

مغز ران مرغ

کتف و بال

گوشت سفید

53000 تومان 53000 تومان

کتف و بال

فيله سوخاري

گوشت سفید

86000 تومان 86000 تومان

فيله سوخاري

جوجه کتف وبال

گوشت سفید

55000 تومان 55000 تومان

جوجه کتف وبال

مرغ

گوشت سفید

39000 تومان

مرغ

گوشت سفید

39000 تومان 39000 تومان

مرغ

جوجه کباب-ران

گوشت سفید

95000 تومان 95000 تومان

جوجه کباب-ران

مرغ سبز

گوشت سفید

29500 تومان

مرغ سبز

گوشت سفید

29500 تومان 29500 تومان

مرغ سبز

بوقلمون کامل

گوشت سفید

48000 تومان 48000 تومان

بوقلمون کامل

چرخ کرده بوقلمون

گوشت سفید

75000 تومان 75000 تومان

چرخ کرده بوقلمون