واتساپ

021-26415061 پشتیبانی مشتری

نمایش 1–13 از 13 نتیجه

برنج 10 كيلوگرم گلستان

برنج

378800 تومان 378800 تومان

برنج 10 كيلوگرم گلستان

برنج 1 كيلوگرم گلستان

برنج

37900 تومان 37900 تومان

برنج 1 كيلوگرم گلستان

برنج 2.5 کيلويي هاشمي مجلسي آراز

برنج

80000 تومان 80000 تومان

برنج 2.5 کيلويي هاشمي مجلسي آراز

برنج صدري هاشمي درجه يک (کيلويي)

برنج

28000 تومان 28000 تومان

برنج صدري هاشمي درجه يک (کيلويي)

برنج 9کيلويي هاشمي اعلاء شيرام

برنج

350000 تومان 350000 تومان

برنج 9کيلويي هاشمي اعلاء شيرام

برنج طارم ممتاز معطر گلستان (4500 گرم)

برنج

170500 تومان 170500 تومان

برنج طارم ممتاز معطر گلستان (4500 گرم)

برنج طارم هاشمي کشت يک ممتاز

برنج

40000 تومان 40000 تومان

برنج طارم هاشمي کشت يک ممتاز

برنج 5کيلويي هاشمي آراز

برنج

190000 تومان 190000 تومان

برنج 5کيلويي هاشمي آراز

برنج 10کيلويي هاشمي آراز

برنج

380000 تومان 380000 تومان

برنج 10کيلويي هاشمي آراز

برنج هندي 10کيلويي خاطره

برنج

285000 تومان 285000 تومان

برنج هندي 10کيلويي خاطره

برنج 5کيلويي دودي هيزمي اعلاء

برنج

225000 تومان 225000 تومان

برنج 5کيلويي دودي هيزمي اعلاء

برنج 4.5کيلويي هاشمي اعلاء شيرام

برنج

180000 تومان 180000 تومان

برنج 4.5کيلويي هاشمي اعلاء شيرام