واتساپ

021-26415061 پشتیبانی مشتری

نمایش 1–24 از 37 نتیجه

ترشي زيتون 700 گرم لويه

ترشیجات

19990 تومان 19990 تومان

ترشي زيتون 700 گرم لويه

ترشي قارچ 700 گرم لويه

ترشیجات

19990 تومان 19990 تومان

ترشي قارچ 700 گرم لويه

ترشي كاپاريس 650 گرم بدر

ترشیجات

33500 تومان 33500 تومان

ترشي كاپاريس 650 گرم بدر

ترشي سطلي

ترشیجات

82000 تومان 82000 تومان

ترشي سطلي

ترشي سير پرورده 650 گرم

ترشیجات

34000 تومان 34000 تومان

ترشي سير پرورده 650 گرم

ترشي موهامارا

ترشیجات

25000 تومان 25000 تومان

ترشي موهامارا

ترشي بالزاميك 650 گرم بدر

ترشیجات

28000 تومان 28000 تومان

ترشي بالزاميك 650 گرم بدر

ترشي کلم بدر (630 گرم)

ترشیجات

15900 تومان 15900 تومان

ترشي کلم بدر (630 گرم)

ترشي مخلوط 630گ بدر

ترشیجات

15900 تومان 15900 تومان

ترشي مخلوط 630گ بدر

شور برگ مو 700 گرم برتر

ترشیجات

19500 تومان 19500 تومان

شور برگ مو 700 گرم برتر

ترشي مخلوط 550 گرم بهروز

ترشیجات

12100 تومان 12100 تومان

ترشي مخلوط 550 گرم بهروز

سيرترشي مرواريد 700گ مهرام

ترشیجات

34000 تومان 34000 تومان

سيرترشي مرواريد 700گ مهرام

ترشي هالوپينو زيتون گل باز

ترشیجات

44000 تومان 44000 تومان

ترشي هالوپينو زيتون گل باز