واتساپ

021-26415061 پشتیبانی مشتری

نمایش 1–24 از 24 نتیجه

تخمه کدومشهدي 150 گرم برتر

خشکبار

27500 تومان 27500 تومان

تخمه کدومشهدي 150 گرم برتر

پسته اکبري شور 200 گرم برتر

خشکبار

89500 تومان 89500 تومان

پسته اکبري شور 200 گرم برتر

اجيل مخلوط بو داده شور

خشکبار

15000 تومان 15000 تومان

اجيل مخلوط بو داده شور

بادام هندي نمکي

خشکبار

16000 تومان 16000 تومان

بادام هندي نمکي

تخمه کدو مشهدي

خشکبار

90000 تومان 90000 تومان

تخمه کدو مشهدي

تخمه ژاپني

خشکبار

64000 تومان 64000 تومان

تخمه ژاپني

گردو پوست کاغذي

خشکبار

139000 تومان 139000 تومان

گردو پوست کاغذي

بادام کاغذي

خشکبار

198000 تومان 198000 تومان

بادام کاغذي

توت خشک اعلا

خشکبار

95000 تومان 95000 تومان

توت خشک اعلا

تخمه آفتابگردان شمشيري

خشکبار

58000 تومان 58000 تومان

تخمه آفتابگردان شمشيري

تخمه آفتابگردان دور سفيد

خشکبار

85000 تومان 85000 تومان

تخمه آفتابگردان دور سفيد

بادام زميني اعلا

خشکبار

97000 تومان 97000 تومان

بادام زميني اعلا

مويز

خشکبار

160000 تومان

مويز

خشکبار

160000 تومان 160000 تومان

مويز

کشمش سبز

خشکبار

98000 تومان

کشمش سبز

خشکبار

98000 تومان 98000 تومان

کشمش سبز

تخمه هندوانه

خشکبار

45000 تومان 45000 تومان

تخمه هندوانه

تخم کدو گوشتي

خشکبار

119000 تومان 119000 تومان

تخم کدو گوشتي

پسته اکبري فوق اعلا

خشکبار

277000 تومان 277000 تومان

پسته اکبري فوق اعلا

پسته اکبري اعلا

خشکبار

290000 تومان 290000 تومان

پسته اکبري اعلا

انجير خشک برتر (200 گرم)

خشکبار

69800 تومان 69800 تومان

انجير خشک برتر (200 گرم)

ميوه خشک

خشکبار

75000 تومان

ميوه خشک

خشکبار

75000 تومان 75000 تومان

ميوه خشک