واتساپ

021-26415061 پشتیبانی مشتری

نمایش 1–7 از 7 نتیجه

کشک شیشه ای سنتی 240گرمی دامداران

کشک

7200 تومان 7200 تومان

کشک شیشه ای سنتی 240گرمی دامداران

کشک 250 گرم کاله

کشک

8000 تومان 8000 تومان

کشک 250 گرم کاله

کشک شيشه 240 گرم بيژن

کشک

8000 تومان 8000 تومان

کشک شيشه 240 گرم بيژن

کشک ليوان 450 گرم کاله

کشک

15000 تومان 15000 تومان

کشک ليوان 450 گرم کاله

کشک سنتي دامداران

کشک

19000 تومان 19000 تومان

کشک سنتي دامداران

کشک مايع پاستوريزه دهکده نصر (500 گرم)

کشک

15300 تومان 15300 تومان

کشک مايع پاستوريزه دهکده نصر (500 گرم)

کشک 470گرم شيشه سميه

کشک

21000 تومان 21000 تومان

کشک 470گرم شيشه سميه