واتساپ

021-26415061 پشتیبانی مشتری

نمایش 1–15 از 15 نتیجه

لوبيا جگري 900 گرم خشكدانه آذر

حبوبات

27000 تومان 27000 تومان

لوبيا جگري 900 گرم خشكدانه آذر

نخود 900 گرم برتر

حبوبات

38900 تومان 38900 تومان

نخود 900 گرم برتر

لپه 900 گرمي گلستان

حبوبات

54500 تومان 54500 تومان

لپه 900 گرمي گلستان

عدس گلستان (900 گرم)

حبوبات

39500 تومان 39500 تومان

عدس گلستان (900 گرم)

لوبيا چيتي گلستان (900 گرم)

حبوبات

48500 تومان 48500 تومان

لوبيا چيتي گلستان (900 گرم)

لوبيا قرمز 900گرمي گلستان

حبوبات

43500 تومان 43500 تومان

لوبيا قرمز 900گرمي گلستان

دال عدس 900 گرمي (استند آپ) گلستان

حبوبات

32900 تومان 32900 تومان

دال عدس 900 گرمي (استند آپ) گلستان

نخود

حبوبات

38000 تومان

نخود

حبوبات

38000 تومان 38000 تومان

نخود

لپه

حبوبات

29000 تومان

لپه

حبوبات

29000 تومان 29000 تومان

لپه

لوبيا چيتي

حبوبات

43000 تومان 43000 تومان

لوبيا چيتي

لوبيا سفيد

حبوبات

28000 تومان 28000 تومان

لوبيا سفيد

عدس

حبوبات

47000 تومان

عدس

حبوبات

47000 تومان 47000 تومان

عدس

نخود لوبيا

حبوبات

18000 تومان 18000 تومان

نخود لوبيا

لوبيا قرمز

حبوبات

33000 تومان 33000 تومان

لوبيا قرمز